Miljø og bærekraft på Nermo Hotell

Nermo Hotell ligger i naturskjønne omgivelser i Hafjell i Øyer Kommune. Kulturlandskapet som omgir hotellet har en historie som strekker seg hundrevis av år tilbake, hvor vi har tatt imot reisende i snart 150 av disse årene, jordbruk og nå også golfbaner driftes med tanke på bærekraft og sameksistens med naturen rundt oss.

Med denne beliggenheten og historien er det naturlig for oss å ta miljø og bærekraft på det største alvor – hver dag, slik at bærekraften også fortsetter etter vår tid, til glede for nye generasjoner av både gjester og drivere.

Nermo Hotell er stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi har vært Sertifisert siden 2013, og jobber kontinuerlig med å forbedre oss. Miljøfokus er en naturlig del av vår bedriftskultur og vår miljøpolicy er forankret i styret, ledelsen og hos de ansatte. Nermo Hotell ble re-sertifisert for 3 nye år den 31. mai 2023 og miljørapporten for 2023 ble levert inn 28. mars 2024.

En viktig del av denne sertifiseringen er kildesortering, og på et sted som Nermo, med gjester, golfere og matservering, har kildesortering en stor verdi. Vi har hatt stort fokus på sortering og har gjort det enkelt å kildesortere både fra gjesterom, fra leiligheter og på vegne av egen drift.

Nermo Hotell skal i samarbeid med sine leverandører sørge for at hotellvirksomheten ikke påvirker naturen og miljøet rundt på en mer negativ måte enn strengt nødvendig, samtidig som vi skal finne måter å forbedre omgivelsene våre på. Vi skal velge riktige leverandører og kreve tiltak fra dem, og vi skal sørge for at vårt fotavtrykk i nærområdet blir minimalt.

Nermo Hotell har egen kjøkkenhage hvor vi dyrker urter, vi har egen gris som går ute på Hornsjøseter hele sommeren og vi har kalv som går ute på Nermo Gård.

I løpet av de siste årene har vi sluttet nesten helt buffetservering og byttet med tallerken-servering, både på lunsj og middag. Målet vårt er å oppfylle FNs bærekraftmål om å halvere matsvinnet innen 2030.

Høsten 2022 installerte vi solcellepanel på låvetaket og nå har vi også installert og satt i drift et nytt solcellepanel på nedsiden av drivingrangen på golfbanen. Hvorfor 2 anlegg tenker du? Vi har regnet og kalkulert på dette og nå har vi ett anlegg mot sør (låvetaket) og ett anlegg mot vest (golfbanen)- dette betyr at vi produserer strøm gjennom hele dagen. Målet vårt er å dekke 15% av totalbehovet for strøm for å drifte Nermo Hotell med tilhørende leiligheter.

I august 2023 startet også jobben med å bytte alle vinduene på hotellet. 50 gamle 2-lags vinduer fra slutten av 1980 tallet skal byttes ut med nye lavenergivinduer i samme stil som de gamle. Dette vil forhåpentligvis redusere strømforbruket vårt med ca 40.000 kWh når det er ferdig. Vi har også installert varmepumper i de største leilighetene våre i Fjøset for å redusere strømforbruket.

Trafikken til og fra hotellet er en utfordring i og med at det er dårlig kollektivtilbud helt opp til hotellet. Vi oppfordrer ansatte til å samkjøre, eller å sykle/gå når dette er mulig. Vi oppfordrer også til bruk av elbil og vil tilrettelegge for flere elbil-ladere. Vi har en liten shuttlebuss som vi gjerne henter våre gjester med på togstasjonen, enten på Hunderfossen eller på Lillehammer.

Vi har ansatte fra flere ulike nasjoner og vi jobber tett sammen. Vi har fokus på at alle spiser lunsj sammen så ofte som mulig, vi har flere sosiale arrangement i løpet av året, gjennomfører jevnlige medarbeidersamtaler og har fokus på inkludering av alle ansatte. Bedriftskulturen vår er tuftet på respekt for hver andre, det å jobbe sammen, ha det gøy på jobb og profesjonalitet. Alle ansatte får en personalhåndbok ved oppstart hos oss.

Vi er selvsagt også engasjert i andre former for miljø, nemlig lokalmiljøet. Nermo Hotell har en viktig posisjon i kommunen og sponser hvert år lokale klubber og foreninger.

Ønsker du innsyn i miljørapporten fra Miljøfyrtårn, kan den oversendes på forespørsel.