«Stabburssuitene by Nermo Hotell»

Kommer for salg, åpner juni 2024! Ta et avbrekk fra hverdagen- opplev et helt unikt overnattingskonsept!

Stabbur var fra gammel tid et førrådshus på et gardsbruk. De eldste stabburene var gjerne oppført i en etasje, senere ble det mer vanlig med to etasjer. Våre stabbur er fra før 1730-tallet.

I Gulatingloven fra 900-tallet nevnes tre hus som skal stå på plass når en leilending forlater en gård. Det er stua, eldhuset og buret. Buret er opphavet til stabburet og er eldre enn loftet, som ikke nevnes i Gulatingsloven. Buret var et lagerhus for mat, klær og anna gods. Gulatingsloven sa at det var lov å drepe en mann som ble tatt på fersk gjerning i å stjele fra buret. Buret ble tidlig i middelalderen gjerne bygd i to etasjer, hovedrom og loft. Etter hvert ble de satt på stabber, en kortere avskåret del av en tjukk trestokk, eller på stein. Det er slik vi kjenner stabburene i dag.


Sannsynligvis kommer ordet stabbur av at bygningen først var reist i en stavkonstruksjon (stav-bur) og det dreide seg om en liten en-etasjers bygning som var plassert rett på bakken. Formen på stabburet ble i nyere tid ofte utvidet med et loft. Stabburene var på de fleste gårder svært enkle og inneholdt bare et enkelt rom. På større gårder var bygningen ofte svært forseggjort, gjerne forsynt med loft (2 etasjer) og utsmykking.

Mange stabbur tjente også som bygdenes kornmagasiner med tanke på dårlige tider. I Trondheim ble slike kornmagasiner allerede opprettet under den svenske okkupasjonen på 1600-tallet. Kornmonopolet fra 16. september 1735 førte til kornmangel flere steder i Norge. Det ble iverksatt mange private initiativ for kornmagasiner bl.a. i Ulvik i 1775 og i Fron her i Gudbrandsdalen i 1778. I 1787 sørget Maren Juel for å bygge kornmagasinet i Odalen og under Napolionskrigene og den engelske blokaden ble kornmagasinene i stabburene viktige for Norge.

Etter 1837 var det formannskapet som oftest forvaltet kornmagasinene i bygdene, men fra rundt 1850 kom det rimelig korn fra USA og kornmagasinene kunne avvikles.

Stabburet var et hus med status og døra var en av de få dørene i gårdstunet som var låst og nøkkelen til stabburet var et av husfruens statussymboler. Nøkkelen hang som regel i stakken og det var husfruen sjøl som åpnet og låste stabburene. Her på Nermo har vi også et stabbur nede på tunet som blir brukt slik det opprinnelig var tenkt. Her henger spekeskinkene fra utegangsgrisene vi har gående på setra om sommeren til modning. Døra er fortsatt låst, men det er ikke lengre husfrua som har nøkkelen til dette stabburet, det er kjøkkensjefen. Og som i århundrer før så kommer ikke engang eieren av Nermo inn på dette stabburet uten å spørre kjøkkensjefen først.

 
Et bur med loft (2 etasjer) hadde en høyere status og fungerte ofte som gjestehus, med soveloft oppe og matlager i buret nede. Loftets spesielle status kom til uttrykk i at det ofte var mer påkostet, mer solid bygget og hadde rikere utsmykking enn andre bygg på gården. Før brannen på Nermo i 1932 sto det flere stabbur nede der det i dag er parkeringsplass. To av disse ble brukt som gjestehus. Det ene var sommerresidens til en velstående frue fra Kristiania og den andre fungerte som soveloft for tjenestepikene ved hotellet. Dessverre forsvant disse stabburene i brannen i 1932.

Dagens stabbur kommer fra gården Vengestad i Flesberg i Numedal. Disse ble plukket ned i 2018, restaurert og tatt i bruk slik de i dag fremstår i 2024. Det er en over 20 år gammel drøm fra dagens eier som nå er oppfylt.

Håper dere får et hyggelig opphold i stabburet

Johannes Nermo
5de generasjon

Ring oss på tlf 61 27 55 80 eller send mail til; booking@nermohotell.no dersom du vil forhåndsbooke en av våre Stabburssuiter eller om du ønsker mer informasjon.

Velkommen til et fantastisk opphold i over 300-år gamle Stabbur på Nermo Hotell i Hafjell!